2. mojstrski trening in priprave reperezentance – 2011

V nedeljo, dne 17.04.2011 med 09. in 12. uro je v veliki telovadnici OŠ Poljane potekal 2. mojstrski trening in reprezentančne priprave JKA zveze Slovenije. Udeležilo se ga je 65 članov JKA zveze Slovenije.

JKA_2_skupni_trening

Trening je bil namenjen vsem, ki bodo opravljali izpite za DAN stopnje na Gasshuku v Celju, v začetku meseca maja. Udeleženci so bili razdeljeni v dve skupini:

1. skupina (1.kyu): trening je zajemal izpitni kihon za SHO DAN, kato Bassai dai in Jiyu ippon kumite. Trening sta vodila Goran MILOVANOVIČ, 4. dan in Jurij ŠUBIC, 4. dan.

2. skupina (mojstri): trening je zajemal kihon za NI – GO DAN, kate Bassai dai, Kanku dai, Sochin in Gojushiho sho. Trening so vodili Branko GABROVEC, 5. dan, Samo GROSS, 4. dan in Ivan MRAVLJAK, 4. dan.

V nadaljevanju pa so bile izvedene še priprave za reprezentante, ki bodo 21.05.2011 zastopali Slovenijo na Otroškem in veteranskem EP na Nizozemskem. Priprave sta vodila reprezentančna trenerja Branko GABROVEC (kumite) in Samo GROSS (kata).

Iz Karate kluba Ronin so se dogodka udeležili Matic PROJ, Ines ŠUBIC, Domen POLJANŠEK, Boštjan BIČEK, Dejan PADOVAC, Jože ČEMAŽAR, Marko BERGANT in Jurij ŠUBIC.