Inštruktorji

INŠTRUKTORJI V KARATE KLUBU RONIN POLJANE
s_Jurij Subic_DSC_0128
Jurij Šubic, 6. dan JKA
Trener klasičnega karateja – FŠ (odločba št. 67132-869/2022/5 z dne 29.06.2022)
Mednarodni inštruktor D razreda
Mednarodni izpitni izpraševalec D razreda
Mednarodni sodnik D razreda
Državni inštruktor A razreda
Državni izpitni izpraševalec A razreda
Državni sodnik B razreda
s_Marko Bergant_DSC_0143
Marko Bergant, 3. dan JKA
Državni inštruktor A razreda
Državni izpitni izpraševalec A razreda
Državni sodnik C razreda
s_Matic Proj_DSC_0121
Matic Proj, 2. dan JKA
Inštruktor klasičnega karateja – FŠ
Državni inštruktor A razreda
Državni izpitni izpraševalec B razreda
Državni sodnik B razreda
Derviš Huškarić, 3. dan
Državni inštruktor B razreda
Državni izpitni izpraševalec B razreda
Državni sodnik C razreda
Boštjan Kos, 2. dan JKA
Inštruktor klasičnega karateja FŠ (odločba št. 67132-1255/2019/3 z dne 02.10.2019)
Državni inštruktor C razreda
Državni izpitni izpraševalec C razreda
Državni sodnik C razreda
Aleš Čadež,  2. dan JKA
Mednarodni inštruktor D razreda
Državni inštruktor C razreda
Državni izpitni izpraševalec C razreda
Državni sodnik C razreda
Aljaž Šubic 1. dan JKA
Državni inštruktor B razreda
Državni izpitni izpraševalec B razreda
Državni sodnik C razreda