Register KYU stopenj

K – končali vadbo
1. Generacija (leto 2006/07)
9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. J. ČEMAŽAR 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.06.09 07.12.09 16.06.10
2. D.POLJANŠEK 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 07.12.09 08.12.10
3. Matic PROJ 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 07.12.09 16.06.10
4. Ines ŠUBIC 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 07.12.09 16.06.10
5. Aleš ČADEŽ 19.12.06 20.03.07 13.12.07 24.04.08 18.03.09 07.12.09 11.03.11 17.06.11 17.06.12
6. M. PRIJATELJ 19.12.06 14.06.07 24.04.08 11.12.08 18.06.09 07.12.09 16.06.10
7. Aljaž ŠUBIC 19.12.06 20.03.07 13.12.07 24.04.08 07.12.09 16.06.10 11.03.11 26.01.13  01.02.14
8. Anže LAVTAR 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 07.12.09 K
9. Maja RUDOLF 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 K
10. Tine ŠUBIC 19.12.06 20.03.07 13.12.07 24.04.08 18.03.09 15.03.10 K
11. Grega STANONIK 19.12.06 20.03.07 13.12.07 24.04.08 18.06.09 K
12. Tjaša BERČIČ 19.12.06 20.03.07 14.06.07 13.12.07 K
13. Tilen JEREB 19.12.06 K
14. Špela PLESTENJAK 19.12.06 K

2. generacija (leto 2007/08)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Boštjan BIČEK 18.06.09 16.06.10
2. Matej ŠUBIC 16.06.10
3. Marko PROJ 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 16.06.10 14.01.12 17.06.12
4. Marko NOVAK 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 16.06.10 K
5. Romana ZUPANČIČ 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 K
6. Valentina BOGATAJ 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 K
7. Boris KRSTIČ 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 07.12.09 16.06.10 K
8. Jana BERGANT 13.12.07 24.04.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 K
9. Marko DOLENC 13.12.07 24.04.08 11.12.08 18.03.09 07.12.09 K
10. Mitja DOLENC 13.12.07 24.04.08 11.12.08 07.12.09 K
11. Anita PAVLIČ 13.12.07 24.04.08 18.03.09 K
12. Janja COF 13.12.07 24.04.08 18.03.09 K
13. Leon MEHLE 13.12.07 24.04.08 18.03.09 K
14. Nejc BOGATAJ 13.12.07 24.04.08 K
15. Marko DEMŠAR 13.12.07 24.04.08 K
16. Rok DEMŠAR 13.12.07 24.04.08 K

3. generacija (leto 2008/09)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Nik MAHNIČ 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 15.03.10 16.06.10 11.03.11 17.06.11 17.06.12
2. Matej FORTUNA 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 15.03.10 16.06.10 11.03.11 K
3. Andrej ZUPANČIČ 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 15.03.10 16.06.10 11.03.11 14.01.12 17.06.12
4. Robert BOŽIČ 11.12.08 18.03.09 18.06.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 11.03.11 26.01.13 K
5. Nejc PETERNELJ 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 15.03.10 16.06.10 11.03.11 K
6. Matjaž PRIJATELJ 18.03.09 18.06.09 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 17.06.11 17.06.12 K
7. Alen BOŽIČ 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 16.06.10 K
8. Nina NOVAK 11.12.08 18.03.09 18.06.09 07.12.09 11.03.11 14.01.12 K
9. Žiga NOVAK 11.12.08 18.03.09 18.06.09 K
10. Matej KRŽIŠNIK 11.12.08 18.03.09 18.06.09 K
11. Luka ZUPANČIČ 11.12.08 18.03.09 18.06.09 K
12. Miha KRIŽNAR 11.12.08 18.03.09 18.06.17 K
13. Andraž MATJAŠIČ 18.03.09 K
14. Nastja BURNIK 11.12.08 K
15. Marjeta ERJAVŠEK 11.12.08 K
16. Nejc KREK 11.12.08 K
17. Jure KRIŽNAR 11.12.08 K
18. Špela KRIŽNAR 11.12.08 K
19. Žan MAHNIČ 11.12.08 K
20. Brane MEHLE 11.12.08 K

4. generacija (leto 2009/10)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Anže JELOVČAN 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 11.03.11 17.06.11 17.06.12 26.01.13  01.02.16
2. Marjan FRANKO 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 11.03.11 17.06.11 K
3. Simona KOKELJ 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 11.03.11 17.06.11 K
4. Jožef JEREB 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 17.06.11 17.06.12 26.01.13  21.06.15 K
5. Neža BOHINC 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 17.06.11 14.01.12 17.06.12 26.01.13  K
6. Peter RIHTERŠIČ 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 11.03.11 17.06.12 26.01.13  11.02.15  03.02.17
7. Luka JEREB 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 K
8. Anja DOLINAR 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 K
9. Sabina OMEJC 07.12.09 15.03.10 16.06.10 08.12.10 K
10. Matej JEREB 15.03.10 16.06.10 08.12.10

5. generacija (leto 2010/11)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Peter KRAJNIK 08.12.10 11.03.11 17.06.11 17.06.12 09.12.13  11.02.15  19.06.16 14.02.20
2. Jana OBLAK 08.12.10 11.03.11 17.06.11 14.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.03.15
3. Tjaša MAČEK 08.12.10 11.03.11 17.06.11 14.01.12 17.06.12  K
4. Rado MUDRI 08.12.10 11.03.11 17.06.11 14.01.12 26.01.13 09.12.13  01.02.16 K
5. Voni KOS 08.12.10 11.03.11 17.06.11 14.01.12 26.01.13 K
6. Alenka GABER 08.12.10 11.03.11 17.06.11 K
7. David OBLAK 08.12.10 11.03.11 17.06.11 18.01.14  K
8. Tanja SELJAK 08.12.10 11.03.11 17.06.11  18.06.17 K
9. Lea PUSTOVRH 08.12.10 11.03.11 17.06.11 16.06.13 18.01.14  15.06.14 K
10. Katja JEREB 08.12.10 17.06.11 14.01.12 K
11. Anja JEREB 08.12.10 11.03.11 K
12. Laura BOHINC 08.12.10 K
13. Metka Sonja LOKAR 08.12.10 17.06.12 K

6. generacija (leto 2011/12)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Žan BOŽIČ 14.01.12 17.06.12 26.01.13 K
2. Primož URŠIČ 14.01.12 17.06.12 17.05.13  20.06.14  K
3. Manca MARKELJ 14.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 K
4. Sara RUPAR 14.01.12 17.06.12 26.01.13 K
5. Jan PINTAR 14.01.12 17.06.12 17.05.13  20.06.14  18.06.17 K
6. Luka GRABNAR 14.01.12 17.06.12 17.05.13 18.01.14  11.02.15  K
7. Nace KOKELJ 14.01.12 17.06.12 17.05.13 18.01.14  K
8. Maks PADEŽNIK 14.01.12 17.06.12 26.01.13 K
9. Manica DEMŠAR 14.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  21.06.15  19.06.16 15.06.18
10. Tim BOŽIČ 14.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 K
11. Nejc JEREB 14.01.12 17.06.12 26.01.13 K
12. Eva FOJKAR 14.01.12 17.06.12 26.01.13 K
13. Blaž ALIČ 14.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  K
14. Uroš URŠIČ 14.01.12 17.06.12 26.01.13
16.06.13
 20.06.14  K
15. Matic KOKELJ 14.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 18.01.14  K
16. Tina RIHTARŠIČ 16.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  01.02.16  19.06.16
17. Vesna MUDRI 16.01.12 17.06.12 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  01.02.16  19.06.16
18. Pia TAVČAR 16.01.12 17.06.12 26.01.13 K
19. Miha RIHTARŠIČ 16.01.12 17.06.12 K

7. generacija (leto 2012/13)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Luka ŠTURM 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  23.02.15  21.06.15  19.02.16  19.06.16  03.02.17
2. Andreja LAMOVEC 26.01.13 16.06.13  K
3. Vid PUSTAVRH 26.01.13 16.06.13 27.01.14  20.06.14  23.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  03.02.17
4. Erik ČREŠNOVAR 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16 K
5. Anja REBERŠEK 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  21.06.15  K
6. Liza RAMOVEŠ 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  K
7. Žan JEVŠNIK 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  K
8. Ana ŠTUCIN 26.01.13 16.06.13 27.01.14  15.06.14  11.02.15  21.06.15  K
9. Tinkara CVIRN 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  K
10. Uroš PETERNELJ 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  01.02.16 K
11. Luka JERAŠA 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  01.02.16  K
12. Ajda MAROLT 26.01.13 16.06.13 18.01.14  15.06.14  11.02.15  K
13. Katja LAVTAR 26.01.13 16.06.13 K
14. Tadej ŠTUCIN 26.01.13 16.06.13 K
15. Malči CVIRN 26.01.13 16.06.13 K
16. Ana URŠIČ 26.01.13 09.12.13  20.06.14  K
17. Žiga JERAŠA 26.01.13 09.12.13  20.06.14  K

 8. generacija (leto 2014/15)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Gaja Markelj 11.02.15  K
2. Adriano Markelj 11.02.15 K
3. Nejc Milinovič 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  18.06.17  16.02.18 11.02.19 K
4. Neža Bogataj 11.02.15  21.06.15  01.02.16  K
5. Nace Bogataj 11.02.15  21.06.15  01.02.16  03.02.17  18.06.17 K
6. Manca Pintar 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  K
7. Tinkara Mrak 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  K
8. Hana Oblak 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17  16.02.18 13.06.18 04.10.19
9. Sara Kisovec 11.02.15  21.06.15  01.02.16  K
10. Zoja Činku 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  K
11. Matjaž Matjašič 11.02.15  K
12. Klara Pustavrh 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17  16.02.18 13.06.18 07.06.19
13. Beti Črešnovar 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  03.02.17  K
14. Jure Dolenec 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  K
15. Aljaž Novak 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16 K
16. Aprila Kavčič 11.02.15  21.06.15  01.02.16  K
17. Jasmina Omeradžič 11.02.15  21.06.15  01.02.16  K
18. Erik Čemažar 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  03.02.17  16.02.18 11.02.19 K
19. Blaž Bergant 11.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17  16.02.18 13.06.18 07.06.19
 20.  Ana Pintar  23.02.15  21.06.15  01.02.16  19.06.16  18.06.17 K
 21.  Gašper Grabnar  23.02.15  21.06.15  K
22. Tamara Bergant 23.02.15  01.02.16  03.02.17  23.02.18 11.02.19 07.06.19 14.02.20

 9. generacija (leto 2015/16)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Karlo Jemc 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17 13.06.18 K
2. Anika Debeljak 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17  16.02.18 07.06.19 K
3. Ajda Hladnik 01.02.16  19.06.16  03.02.17  K
4. Janez Šmid 01.02.16  07.12.16 K
5. Neža Ferlan 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17  16.02.18 K
6. Klementina Peternel 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17  K
7. Dominik Ušeničnik 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17 13.06.18 K
8. Lara Istenič 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17 13.06.18 07.06.19 11.02.20 K
9. Teja Čadež 01.02.16  19.06.16  K
10. Janez Ferlan 01.02.16  19.06.16  18.06.17  K
11. Timotej Ušeničnik 01.02.16  19.06.16  03.02.17  18.06.17 K

10. generacija (leto 2016/17)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Patrik Stanonik 03.02.17  K
2. Nik Pintar 03.02.17  18.06.17 13.06.18 11.02.19 K
3. Jakob Peternel 03.02.17 13.06.18 07.06.19 K
4. Eva Ušeničnik 03.02.17  18.06.17 13.06.18 11.02.19 07.06.19 11.02.20 17.01.22 16.01.23
5. Mojca Mrak 03.02.17  18.06.17  11.02.19 16.01.23 12.06.23 K
6. Rok Rihtaršič 03.02.17  K
7. Jošt Demšar 03.02.17  18.06.17  K
8. Lado Dolenec 03.02.17  18.06.17  16.02.18 13.06.18 14.02.20 K

11. generacija (leto 2017/18)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Jernej Prijatelj 16.02.18 13.06.18 11.02.19 14.02.20 12.06.23
2. Lara Trček 16.02.18 13.06.18 07.06.19 14.02.20 17.01.22
3. Eva Mrak 16.02.18 13.06.18 11.02.19 K
4. Tinkara Guzelj 16.02.18 K
5. Lejla Vita Rihtaršič 23.02.18 K
6. Gašper Ferlan 13.06.18 K
7. Neja Krek 13.06.18 K
8. Mark Korče 13.06.18 07.06.19 K
9. Bor Korče 13.06.18 07.06.19 K
10. Daša Bizovičar 07.06.19 K

12. generacija (leto 2018/19)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Tina Novak 11.02.19 K
2. Lara Simaković 11.02.19 07.06.19 14.02.20 31.01.22 16.01.23 12.06.23 18.01.24
3. Ivana Pisk 11.02.19 07.06.19 K
4. Tadej Kisovec 11.02.19 07.06.19 14.02.20 06.06.2022 16.01.23 12.06.23 18.01.24
5. Tilen Trček 11.02.19 07.06.19 31.01.22 12.06.23
6. Sara Čadež 20.02.19 07.06.19 14.02.20 K
ŽABNICA
1. Bine Berčič 14.02.19 23.05.19 11.02.20 17.06.21 18.01.22 K
2. Zala Ziherl 14.02.19 23.05.19 11.02.20 17.06.21 18.01.22 K
3. Gaber Langerholc 14.02.19 K
4. Darja Ziherl 14.02.19 23.05.19 11.02.20 17.06.21 18.01.22 K
5. Eva Gorjanc 14.02.19 23.05.19 14.02.20 17.06.21 18.01.22 K
6. Lara Juvan 14.02.19 23.05.19 11.02.20 K
7. Dragan Juvan 14.02.19 23.05.19 11.02.20 15.06.21 18.01.22 16.01.23 K
8. Uroš Gorjanc 14.02.19 23.05.19 17.06.21 K
9. Marko Lončar 14.02.19 23.05.19 11.02.20 17.06.21 18.01.22 16.01.23 18.01.24

13. generacija (leto 2019/20)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Erazem Kržišnik 14.02.20 K
2. Filip Kržišnik 14.02.20 17.01.22 15.06.2022 16.01.23 K
3. Taja Lesjak 14.02.20 K
4. Jerca Čadež 14.02.20 K
5. Kristjan Stanonik 14.02.20 K
6. Aljaž Radoševič 14.02.20 K
7. Nika Božjak 24.02.20 17.01.22 15.06.2022 16.01.23 12.06.23
8. Jakob Marolt 24.02.20 31.01.22 16.01.23 18.01.24
ŽABNICA
1. Matjaž Šiling 11.02.20 17.06.21 15.06.2022 K
2. Andrew Gemmell 11.02.20 17.06.21 18.01.22 15.06.2022 16.01.23 12.06.23 18.01.24
3. Boris Jagodič 11.02.20 K
4. Sara Arnolj 11.02.20 17.06.21 K
5. Eva Arnolj 11.02.20 K

14. generacija (leto 2021/22)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Marcel Trček 17.01.22 12.06.23 18.01.24
2. Vasja Hozjan 17.01.22 06.06.2022 16.01.23 18.01.24
3. Lana Fic 17.01.22 06.06.2022 K
4. Inja Završnik 17.01.22 06.06.2022 16.01.23 12.06.23
5. Enej Peternelj 31.01.22 K
6. Naja Jelovčan 31.01.22 06.06.2022 16.01.23 12.06.23 K
7. Karin Zupančič 31.01.22 16.01.23 12.06.23 18.01.24

15. generacija (leto 2022/23)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Dian Logar 16.01.23 18.01.24
2. Šaja Rupar 16.01.23 12.06.23 18.01.24
3. Sima Rupar 16.01.23 12.06.23 18.01.24
4. Leja Arnolj 16.01.23 12.06.23 18.01.24
5. Ema Krek 16.01.23 12.06.23 K
6. Jerneja Judež 16.01.23 12.06.23
7. Veronika Benedičič 16.01.23 12.06.23 18.01.24
8. Aleksej Keča 16.01.23 12.06.23 18.01.24
9. Val Krek 16.01.23 12.06.23 18.01.24
10. Mark Potrebuješ 16.01.23 12.06.23 18.01.24
11. Patrik Šubic 16.01.23 12.06.23 18.01.24
12. Doroteja Benedičič 16.01.23 12.06.23 18.01.24
13. Sara Mlinar 16.01.23 12.06.23 18.01.24

16. generacija (leto 2023/24)

9. kyu 8. kyu 7. kyu 6. kyu 5. kyu 4. kyu 3. kyu 2. kyu 1. kyu
1. Bor Oblak 18.01.24
2. Vid Kovič 18.01.24
3. Tine Trtnik 18.01.24
4. Cene Trtnik 18.01.24
5. Aljaž Pečar 18.01.24
6. Lovro Jereb 18.01.24
7. Ula Kos 18.01.24
8. Neža Urh 18.01.24
9. Ana Urh 18.01.24
10. Doroteja Stanonik 18.01.24
11. Nina Lučin 18.01.24
12. Klara Tomažin 18.01.24
13. Aljaž Šubic 18.01.24