Inštruktorji

INŠTRUKTORJI V KARATE KLUBU RONIN POLJANE
s_Jurij Subic_DSC_0128
Jurij Šubic, 5. dan
Trener klasičnega karateja – FŠ
Mednarodni inštruktor D razreda
Mednarodni izpitni izpraševalec D razreda
Državni inštruktor A razreda
Državni izpitni izpraševalec A razreda
Državni sodnik C razreda
s_Marko Bergant_DSC_0143
Marko Bergant, 3. dan JKA
Državni inštruktor A razreda
Državni izpitni izpraševalec A razreda
Državni sodnik C razreda
s_Matic Proj_DSC_0121
Matic Proj, 2. dan JKA
Inštruktor klasičnega karateja – FŠ
Državni inštruktor A razreda
Državni izpitni izpraševalec B razreda
Državni sodnik B razreda
DSC03718
Marko Proj, 2. dan JKA
Inštruktor klasičnega karateja – FŠ
Državni inštruktor B razreda
Državni izpitni izpraševalec C razreda
Državni sodnik C razreda
 

 

Derviš Huškarić, 3. dan
Državni inštruktor B razreda
Državni izpitni izpraševalec C razreda
Državni sodnik C razreda
Boštjan Kos, 1. dan JKA