Dokumenti

Dokumenti Zveze klubov JKA Slovenije:
Statut
pdf_icon25x25
Pravilnik Častnega razsodišča
pdf_icon25x25
Pravilnik o napredovanju in licencah v JKA karateju
pdf_icon25x25
JKA tekmovalna pravila in postopki
pdf_icon25x25
Pravilnik Tekmovalne komisije
pdf_icon25x25
Pravilnik Strokovnega sveta
pdf_icon25x25
Pravilnik Sodniške komisije
pdf_icon25x25
Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
pdf_icon25x25
Pravilnik o materialno finančnem poslovanju
pdf_icon25x25
Pravilnik o državnih karate reprezentancah
pdf_icon25x25
Pravilnik o delu Glavnega inštruktorja
pdf_icon25x25
Izpitni program
pdf_icon25x25
Tekmovane kategorije in discipline 2024
pdf_icon25x25
Cenik zveze za leto 2024
Dokumenti Karate kluba Ronin:
Cenik Karate kluba Ronin za leto 2014 pdf_icon25x25
Ostali dokumenti:
List of the requirements for qualification test examniee pdf_icon25x25
Technical Manual for the Instructor pdf_icon25x25