Izpitni program za dan stopnje

1. Dan – črni pas
Kihon:
 1. Jodan Oi tsuki+Chudan Gyako tsuki
2. Sambon Renzuki
3. Jodan Age-uke+Chudan Gyaku-tsuki
4. Chudan Soto-uke+Yoko Empi+Yoko Uraken+Gyako tsuki (Zenkutsu-dachi v Kiba-dachi)
5. Chudan Uchi-uke+Kizami-tsuki+Gyaku-tsuki
6. Shuto-uke+Nukite (Kokutsu-dachi v Zenkutsu-dachi)
7. Mae-geri Rengeri (Chudan/Jodan)
8. Yoko Ke-age /Yoko Ke-komi (Kibadachi, z menjavo nog)
9. Yoko Ke-komi (Zenkutsu-dachi)
10. Mawashi-geri
Kata:
Sentei Kata (Bassai dai, Kanku dai, Jion, Empi)-kandidat lahko izbere eno izmed kat
Kumite: Jiyu Kumite tekmovalno
* Izpraševalec ocenjuje osnovno razumevanje in izvedbo temeljnih karate tehnik.
( gibanje v naprej gibanje v nazaj)
2. Dan – črni pas
Kihon:
1. Kizami-tsuki+Sambon Renzuki
2. Mae-geri+Jun-tsuki
3. Yoko Ke-age /Yoko Ke-komi (Kibadachi, z menjavo nog)
4.  Age-uke+ Mawashi-geri+Yoko Uraken+Chudan Jun-tsuki
5. Yoko Ke-komi+Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi)
6. Mawashi-geri+Gyaku-tsuki (Zenkutsu-dachi)
7. Mae-geri/Yoko Ke-komi/Ushiro-geri (Zenkutsu-dachi, ista noga leva/desna)
Kata:
Poljubna kata
Kumite:
Jiyu Kumite
* Izpraševalec ocenjuje osnovno razumevanje in natančnost temeljnih karate tehnik.
( gibanje v naprej gibanje v nazaj)
3. Dan – črni pas
Kihon:
1. Sanbon renzuki
2. Jodan Age uke+Chudan Shoto uke+Gedan barai+Gyako tsuki
3. Chudan Uchi uke+Kizami tsuki+Gyako tsuki (Kokutsu dachi, Zenkutsu dachi)
4. Shuto uke+Kizami mae geri+Nukite (Kokutsu dachi, Zenkutsu dachi)
5. Mae geri+Yoko geri+Mawashi geri+Gyako tsuki (Zenkutsu dachi)
6. Jodan Age uke+Mae geri+Gyako tsuki
Kata:
Poljubna kata
Kumite:
Jiyu Kumite
* Izpraševalec ocenjuje osnovno razumevanje in natančnost standardnih karate tehnik.
4. Dan – črni pas
Kihon:
1. Sambon tsuki
2. Jodan Age uke+Chudan soto uke+Gedan barai+gyako tsuki
3. Chudan Uchi uke+Kizami tsuki+Gyako tsuki (Kokutsu dachi, Zenkutsu dachi)
4. Shuto uke+Kizami Mae geri+Nukite (Kokutsu dachi, Zenkutsu dachi)
5. Mae geri+Yoko geri+Gyako tsuki (Zenkutsu dachi)
6. Mae geri+Yoko geri+Mawashi geri+Gyako tsuki (Zenkutsu dachi)
Kata:
Poljubna kata in kata po izboru izpraševalca (od Heian Shodan do Tekki Shodan)
Kumite:
Jiyu Kumite
* Izpraševalec ocenjuje razumevanje in mojstrstvo vseh karate tehnik, razumevanje filozofije karateja,
sposobnost praktične aplikacije in sposobnost učenja.
5. Dan – črni pas
Kata:
Poljubna kata in kata po izboru izpraševalca (od Heian Shodan do Tekki Shodan)
Kumite:
Jiyu Kumite
Splošno:
Vprašanja iz karate vsebin
* Izpraševalec ocenjuje visok mojstrski nivo karate tehnik in sposobnost aplikacije karateja na svoj unikaten
način.
6. Dan – črni pas
Kata:
Poljubna kata
Kumite:
Jiyu Kumite
Splošno:
Vprašanja iz karate vsebin, raziskovalna naloga iz karate tehnik
* Kandidat mora demonstrirati visok nivo mojstrstva fizičnega in psihičnega načina karate vadbe.
7. Dan – črni pas
Kata:
Poljubna kata
Kumite:
Jiyu Kumite
Splošno:
Vprašanja iz karate vsebin, raziskovalna naloga iz karate tehnik
* Kandidat mora demonstrirati obširen visok nivo mojstrstva fizičnega in psihičnega načina karate
vadbe.
8., 9., 10. Dan – črni pas
Na priporočilo inštruktorskega komiteja
* Kandidat mora demonstrirati popolno osvojitev vseh karate skrivnosti, tako fizičnih kot psihičnih in
prikazati poseben nivo duhovnega razvoja.