Licenčni seminar JKA Slovenija – 2019

V nedeljo, 27.01.2019 je v Sežani potekal licenčni seminar JKA Slovenija. Seminar je bil namenjen vsem inštruktorjem, izpitnim izpraševalcem in sodnikom.

V sklopu seminarja so bili obdelani JKA standardi kat Heian 1-5, Tekki Shodan, Bassai dai, Jion, Enpi, Kanku dai, Sochin in Gojushiho sho.

Drugi del seminarja je bil namenjen sojenju kumiteja.

Iz Karate kluba Ronin so se seminarja udeležili Jurij Šubic, Marko Bergant, Iztok Logar, Matic Proj in Marko Proj.

Matic Proj se bo v letu 2019 udeležil tudi izobraževanja na Fakulteti za šport, za pridobitev strokovnega naziva za delo v športu – inštruktor klasičnega karateja.