1. mojstrski trening – 2013

V nedeljo, 17.03.2013 je v Mežici potekal 1. mojstrski trening, katerega je organizirala JKA Slovenije v sodelovanju z Karate klubom Mežica. Trening je bil namenjen mojstrom, mojstrskim kandidatom, inštruktorjem, ter reprezentantom za EP mladinskih in članskih kategorij v Konstanzu v Nemčiji in otroških, kadetskih in veteranskih kategorij v Kruševcu v Srbiji.

V prvem delu treninga je glavni inštruktor Branko Gabrovec, 5. dan, predstavil osnovna pravila kihon ippon kumiteja, ki je tudi tekmovalna disciplina otrok na EP.
V nadaljevanju je bil trening namenjen kandidatom za Dan stopnje:
– za SHO DAN sta kihon in kato Bassai dai predstavila Ivan Mravljak, 5. dan in Florjan Reiter, 3. dan
– za NI DAN je kihon in kato Bassai dai predstavil Jurij Šubic, 4. dan
– za san DAN in več je kihon in kato predstavil Branko Gabrovec, 5. dan
Zadnji del treninga je bil namenjen predvsem tekmovalcem. Kumite trening je vodil Branko Gabrovec, kata trening pa Ivan Mravljak.

Iz Karate kluba Ronin so se treninga udeležili kandidati za DAN stopnje Marko Proj, Andrej Zupančič, Matej Šubic, Nik Mahnič, (opravičeno odsotna Matic Proj in Aleš Čadež), ter inštruktor Jurij Šubic.

Naslednji 2. mojstrski trening bo potekal v OŠ Poljane v nedeljo 7. aprila 2013.

IMG_8890s